سفارش آنلاین غذا > پیتزا 2 در 2 ملک آباد پیتزا 2 در 2 ملک آباد بلوار ملک آباد -نبش بزرگمهرجنوبی حداقل سفارش : 15000 تومان
فاکتور
0 تومان
ثبت سفارش
منوی رستوران
مشخصات رستوران
نظرات کاربران
موقعیت مکانی
برگر
ساندویچ دوبل برگر ۱۱۰۰۰ تومان +
ساندویچ هات داگ (ساده) ۶۰۰۰ تومان +
ساندویچ هات داگ (با پنیر) ۶۵۰۰ تومان +
ساندویچ رست بیف (ساده) ۱٢۵۰۰ تومان +
ساندویچ رست بیف (با پنیر) ۱۳۰۰۰ تومان +
پیتزا
پیتزا 20 (مینی) ژامبون مرغ و گوشت، گوشت رست بیف، سس خامه، پیاز، فلفل، قارچ، پنیر ۱۱۰۰۰ تومان +
پیتزا خامه (مینی) گوشت رست بیف، سس خامه، قارچ، پنیر، ذرت ۱۰۵۰۰ تومان +
پیتزا زعفران (مینی) گوشت رست بیف، پیاز، فلفل دلمه، قارچ، پنیر، زعفران ۱۰۰۰۰ تومان +
پیتزا مخصوص 2*2 (مینی) ژامبون گوشت و مرغ، سالامی، قارچ، پنیر، زعفران ۸۰۰۰ تومان +
پیتزا بیکن ۸۰۰۰ تومان +
پیتزا برگ (مینی) گوشت راسته کبابی، پیاز، فلفل دلمه، قارچ، پنیر ۱۱۵۰۰ تومان +
پیتزا جوجه (مینی) شنیسل مرغ کبابی، پیاز، فلفل دلمه، قارچ، پنیر ۱۰۰۰۰ تومان +
پیتزا POTATO ۹۰۰۰ تومان +
پیتزا شطرنجی(یولو) یک نفره ۱۹۰۰۰ تومان +
پیتزا ذرت (مینی) شنیسل مرغ، ذرت، سس خامه، قارچ، پنیر ۹۵۰۰ تومان +
پیتزا سوپر(مستطیلی) تک نفره ۱۸۰۰۰ تومان +
پیتزا یونانی(مستطیلی)تک نفره ۱۱۰۰۰ تومان +
پیتزا مرغ وقارچ (مینی) سینه مرغ، قارچ، پنیر، پیاز، فلفل دلمه ۸۵۰۰ تومان +
پیتزا گوشت وپیاز (مینی) گوشت چرخ کرده، پیاز، قارچ، پنیر، فلفل دلمه ۹۰۰۰ تومان +
پیتزا ویژه2*2 (مینی) گوشت رست بیف، ژامبون، گوشت مرغ، پنیر، پیاز، فلفل دلمه ۱۰۰۰۰ تومان +
پیتزا نوین (خورشید) (مینی) ۹۵۰۰ تومان +
پیتزا میکس(MIX) (مینی) گوشت چرخ کرده، کالباس خشک، کوکتل، پنیر، پیاز، فلفل دلمه، قارچ ۸۵۰۰ تومان +
پیتزا مخلوط (مینی) سوسیس کوکتل، کالباس خشک، پنیر، فلفل دلمه، قارچ ۸۵۰۰ تومان +
پیتزا پپرونی (مینی) کالباس پپرونی (تند)، قارچ، پنیر، فلفل دلمه ۸۰۰۰ تومان +
پیتزا سالامی با سس خامه (مینی) سالامی پنیردار، سس خامه، قارچ، پنیر، فلفل دلمه ۸۵۰۰ تومان +
پیتزا مارگاریتا (مینی) سس، پنیر، فلفل دلمه ۶۰۰۰ تومان +
پیتزا قارچ و قارچ (مینی) قارچ، پنیر، فلفل دلمه ۶۰۰۰ تومان +
پیتزا سبزیجات (مینی) مخلوط سبزیجات، قارچ، زیتون، گوجه فرنگی، پنیر، فلفل دلمه ۶۵۰۰ تومان +
پیتزا کراکف(مینی) ۹۵۰۰ تومان +
پیتزا 20 (تک نفره) ژامبون مرغ و گوشت، گوشت رست بیف، سس خامه، پیاز، فلفل، قارچ، پنیر ٢۰۵۰۰ تومان +
پیتزا خامه (تک نفره) گوشت رست بیف، سس خامه، قارچ، پنیر، ذرت ۱۹۵۰۰ تومان +
پیتزا زعفران (تک نفره) گوشت رست بیف، پیاز، فلفل دلمه، قارچ، پنیر، زعفران ۱٧۰۰۰ تومان +
پیتزا مخصوص 2*2 (تک نفره) ژامبون گوشت و مرغ، سالامی، قارچ، پنیر، زعفران ۱٢۵۰۰ تومان +
پیتزا برگ (تک نفره) گوشت راسته کبابی، پیاز، فلفل دلمه، قارچ، پنیر ٢٢۰۰۰ تومان +
پیتزا جوجه (تک نفره) شنیسل مرغ کبابی، پیاز، فلفل دلمه، قارچ، پنیر ۱۶۰۰۰ تومان +
پیتزا سوپر (مستطیلی) (تک نفره) گوشت رست بیف، سالامی، پنیر دو لایه، زعفران، پیاز، قارچ ۱۸۰۰۰ تومان +
پیتزا ذرت (تک نفره) شنیسل مرغ، ذرت، سس خامه، قارچ، پنیر ۱۵۵۰۰ تومان +
پیتزا شطرنجی (یولو) (تک نفره) گوشت رست بیف، ژامبون مرغ دو لایه، پنیر، پیاز، فلفل دلمه ۱۹۰۰۰ تومان +
پیتزا یونانی (مستطیلی) (تک نفره) کالباس خشک، سس سیر، کوکتل، قارچ، پنیر، فلفل دلمه ۱۱۰۰۰ تومان +
پیتزا مرغ و قارچ (فیله ای) (تک نفره) سینه مرغ، قارچ، پنیر، پیاز، فلفل دلمه ۱٢۵۰۰ تومان +
پیتزا گوشت و پیاز (تک نفره) گوشت چرخ کرده، پیاز، قارچ، پنیر، فلفل دلمه ۱۳۵۰۰ تومان +
پیتزا ویژه 2*2 (تک نفره) گوشت رست بیف، ژامبون، گوشت مرغ، پنیر، پیاز، فلفل دلمه ۱۶۰۰۰ تومان +
پیتزا مخلوط (ویژه رباط) (تک نفره) سوسیس کوکتل، کالباس خشک، پنیر، فلفل دلمه، قارچ ۱۱۵۰۰ تومان +
پیتزا پپرونی (کامپوره ای) (تک نفره) کالباس پپرونی (تند)، قارچ، پنیر، فلفل دلمه ۱۱۵۰۰ تومان +
پیتزا سالامی با سس خامه (تک نفره) سالامی پنیردار، سس خامه، قارچ، پنیر، فلفل دلمه ۱۵۵۰۰ تومان +
پیتزا مارگاریتا (تک نفره) سس، پنیر، فلفل دلمه ۸۵۰۰ تومان +
پیتزا قارچ و قارچ (تک نفره) قارچ، پنیر، فلفل دلمه ۸۵۰۰ تومان +
پیتزا سبزیجات (تک نفره) مخلوط سبزیجات، قارچ، زیتون، گوجه فرنگی، پنیر، فلفل دلمه ۸۵۰۰ تومان +
پیتزا کراکف(تک نفره) ۱۳۵۰۰ تومان +
پیتزا 20 (دو نفره) ژامبون مرغ و گوشت، گوشت رست بیف، سس خامه، پیاز، فلفل، قارچ، پنیر ٢۹۰۰۰ تومان +
پیتزا خامه (دو نفره) گوشت رست بیف، سس خامه، قارچ، پنیر، ذرت ٢۹۵۰۰ تومان +
پیتزا زعفران (دو نفره) گوشت رست بیف، پیاز، فلفل دلمه، قارچ، پنیر، زعفران ٢۶۵۰۰ تومان +
پیتزا مخصوص 2*2 (دو نفره) ژامبون گوشت و مرغ، سالامی، قارچ، پنیر، زعفران ۱٧۵۰۰ تومان +
پیتزا برگ (دو نفره) گوشت راسته کبابی، پیاز، فلفل دلمه، قارچ، پنیر ۳٢۰۰۰ تومان +
پیتزا جوجه (دو نفره) شنیسل مرغ کبابی، پیاز، فلفل دلمه، قارچ، پنیر ٢۰۵۰۰ تومان +
پیتزا ذرت (دو نفره) شنیسل مرغ، ذرت، سس خامه، قارچ، پنیر ۱۹۵۰۰ تومان +
پیتزا سوپر (مستطیلی) (دو نفره) گوشت رست بیف، سالامی، پنیر دو لایه، زعفران، پیاز، قارچ ٢٧۵۰۰ تومان +
پیتزا یونانی (مستطیلی) (دو نفره) کالباس خشک، سس سیر، کوکتل، قارچ، پنیر، فلفل دلمه ۱٧۰۰۰ تومان +
پیتزا مرغ و قارچ (فیله ای) (دو نفره) سینه مرغ، قارچ، پنیر، پیاز، فلفل دلمه ۱۶۵۰۰ تومان +
پیتزا گوشت و پیاز (دو نفره) گوشت چرخ کرده، پیاز، قارچ، پنیر، فلفل دلمه ۱۹۵۰۰ تومان +
پیتزا ویژه 2*2 (دو نفره) گوشت رست بیف، ژامبون، گوشت مرغ، پنیر، پیاز، فلفل دلمه ٢۴۵۰۰ تومان +
پیتزا میکس (دو نفره) گوشت چرخ کرده، کالباس خشک، کوکتل، پنیر، پیاز، فلفل دلمه، قارچ ٢۳۵۰۰ تومان +
پیتزا مخلوط (ویژه رباط) (دو نفره) سوسیس کوکتل، کالباس خشک، پنیر، فلفل دلمه، قارچ ۱۵۵۰۰ تومان +
پیتزا پپرونی (کامپوره ای) (دو نفره) کالباس پپرونی (تند)، قارچ، پنیر، فلفل دلمه ۱۶۰۰۰ تومان +
پیتزا سالامی با سس خامه (دو نفره) سالامی پنیردار، سس خامه، قارچ، پنیر، فلفل دلمه ٢۴۵۰۰ تومان +
پیتزا مارگاریتا (دو نفره) سس، پنیر، فلفل دلمه ۱۳۰۰۰ تومان +
پیتزا قارچ و قارچ (دو نفره) قارچ، پنیر، فلفل دلمه ۱۳۰۰۰ تومان +
پیتزا سبزیجات (دو نفره) مخلوط سبزیجات، قارچ، زیتون، گوجه فرنگی، پنیر، فلفل دلمه ۱۴۰۰۰ تومان +
پیتزا کراکف(مینی) ۱۹۵۰۰ تومان +
پیتزا 20 (خانواده) ژامبون مرغ و گوشت، گوشت رست بیف، سس خامه، پیاز، فلفل، قارچ، پنیر ۳۴۵۰۰ تومان +
پیتزا خامه (خانواده) گوشت رست بیف، سس خامه، قارچ، پنیر، ذرت ۳۵۵۰۰ تومان +
پیتزا زعفران (خانواده) گوشت رست بیف، پیاز، فلفل دلمه، قارچ، پنیر، زعفران ۳۳۰۰۰ تومان +
پیتزا مخصوص 2*2 (خانواده) ژامبون گوشت و مرغ، سالامی، قارچ، پنیر، زعفران ٢۶۰۰۰ تومان +
پیتزا برگ (خانواده) گوشت راسته کبابی، پیاز، فلفل دلمه، قارچ، پنیر ۳۶۰۰۰ تومان +
پیتزا جوجه (خانواده) شنیسل مرغ کبابی، پیاز، فلفل دلمه، قارچ، پنیر ٢۵۰۰۰ تومان +
پیتزا ذرت (خانواده) شنیسل مرغ، ذرت، سس خامه، قارچ، پنیر ٢۳۵۰۰ تومان +
پیتزا سوپر (مستطیلی) (خانواده) گوشت رست بیف، سالامی، پنیر دو لایه، زعفران، پیاز، قارچ ۳۴۰۰۰ تومان +
پیتزا یونانی (مستطیلی) (خانواده) کالباس خشک، سس سیر، کوکتل، قارچ، پنیر، فلفل دلمه ٢۰۵۰۰ تومان +
پیتزا مرغ و قارچ (فیله ای) (خانواده) سینه مرغ، قارچ، پنیر، پیاز، فلفل دلمه ٢۰۵۰۰ تومان +
پیتزا گوشت و پیاز (خانواده) گوشت چرخ کرده، پیاز، قارچ، پنیر، فلفل دلمه ٢۴۵۰۰ تومان +
پیتزا ویژه 2x2 (خانواده) گوشت رست بیف، ژامبون، گوشت مرغ، پنیر، پیاز، فلفل دلمه ۳۱۰۰۰ تومان +
پیتزا میکس (خانواده) گوشت چرخ کرده، کالباس خشک، کوکتل، پنیر، پیاز، فلفل دلمه، قارچ ٢۸۵۰۰ تومان +
پیتزا مخلوط (ویژه رباط) (خانواده) سوسیس کوکتل، کالباس خشک، پنیر، فلفل دلمه، قارچ ۱۸۵۰۰ تومان +
پیتزا پپرونی (کامپوره ای) (خانواده) کالباس پپرونی (تند)، قارچ، پنیر، فلفل دلمه ٢۱۰۰۰ تومان +
پیتزا سالامی با سس خامه (خانواده) سالامی پنیردار، سس خامه، قارچ، پنیر، فلفل دلمه ٢۹۰۰۰ تومان +
پیتزا مارگاریتا (خانواده) سس، پنیر، فلفل دلمه ۱۶۰۰۰ تومان +
پیتزا قارچ و قارچ (خانواده) قارچ، پنیر، فلفل دلمه ۱۶۰۰۰ تومان +
پیتزا سبزیجات (خانواده) مخلوط سبزیجات، قارچ، زیتون، گوجه فرنگی، پنیر، فلفل دلمه ۱۶۰۰۰ تومان +
پیتزا کراکف(خانواده) ٢۳۵۰۰ تومان +
پیتزا 20 (ایتالیایی) ژامبون مرغ و گوشت، گوشت رست بیف، سس خامه، پیاز، فلفل، قارچ، پنیر ٢۳۵۰۰ تومان +
پیتزا خامه (ایتالیایی) گوشت رست بیف، سس خامه، قارچ، پنیر، ذرت ٢٢۰۰۰ تومان +
پیتزا زعفران (ایتالیایی) گوشت رست بیف، پیاز، فلفل دلمه، قارچ، پنیر، زعفران ٢۰۰۰۰ تومان +
پیتزا مخصوص 2x2 (ایتالیایی) ژامبون گوشت و مرغ، سالامی، قارچ، پنیر، زعفران ۱۴۵۰۰ تومان +
پیتزا برگ (ایتالیایی) ژامبون گوشت و مرغ، سالامی، قارچ، پنیر، زعفران ٢۵۰۰۰ تومان +
پیتزا برگ (ایتالیایی) گوشت راسته کبابی، پیاز، فلفل دلمه، قارچ، پنیر ٢۵۰۰۰ تومان +
پیتزا جوجه (ایتالیایی) شنیسل مرغ کبابی، پیاز، فلفل دلمه، قارچ، پنیر ۱۹۰۰۰ تومان +
پیتزا ذرت (ایتالیایی) شنیسل مرغ، ذرت، سس خامه، قارچ، پنیر ٢۰۰۰۰ تومان +
پیتزا مرغ و قارچ (فیله ای) (ایتالیایی) سینه مرغ، قارچ، پنیر، پیاز، فلفل دلمه ۱۴۵۰۰ تومان +
پیتزا گوشت و پیاز (ایتالیایی) گوشت چرخ کرده، پیاز، قارچ، پنیر، فلفل دلمه ۱۹۰۰۰ تومان +
پیتزا ویژه 2x2 (ایتالیایی) گوشت رست بیف، ژامبون، گوشت مرغ، پنیر، پیاز، فلفل دلمه ۱۸۵۰۰ تومان +
پیتزا میکس (ایتالیایی) گوشت چرخ کرده، کالباس خشک، کوکتل، پنیر، پیاز، فلفل دلمه، قارچ ۱۸۰۰۰ تومان +
پیتزا مخلوط (ویژه رباط) (ایتالیایی) سوسیس کوکتل، کالباس خشک، پنیر، فلفل دلمه، قارچ ۱۴۵۰۰ تومان +
پیتزا پپرونی (کامپوره ای) (ایتالیایی) کالباس پپرونی (تند)، قارچ، پنیر، فلفل دلمه ۱۳۵۰۰ تومان +
پیتزا سالامی با سس خامه (ایتالیایی) سالامی پنیردار، سس خامه، قارچ، پنیر، فلفل دلمه ۱٧۰۰۰ تومان +
پیتزا مارگاریتا (ایتالیایی) سس، پنیر، فلفل دلمه ۱۱۵۰۰ تومان +
پیتزا سبزیجات (ایتالیایی) مخلوط سبزیجات، قارچ، زیتون، گوجه فرنگی، پنیر، فلفل دلمه ۱۳۰۰۰ تومان +
پیتزا کراکف(مینی) ۱۶۰۰۰ تومان +
پیش غذا
سیب زمینی (سرخ کرده) ۳۵۰۰ تومان +
سیب زمینی (تنوری) ۳۵۰۰ تومان +
سیب زمینی طعم دار ۴۵۰۰ تومان +
سیب زمینی تنوری با ژامبون و پنیر و قارچ ۶۰۰۰ تومان +
ساندویچ
ساندویچ ویژه 2x2 هات داگ، پنیر، ژامبون مرغ ٧۰۰۰ تومان +
ساندویچ سالامی ناب سالامی پنیر دار، سس خامه ۹۰۰۰ تومان +
ساندویچ همبرگر سر آشپز همبرگر دستی به وزن 150 گرم با گوشت 100% ۱۱۰۰۰ تومان +
ساندویچ همبرگر سر آشپز با پنیر همبرگر دستی به وزن 150 گرم با گوشت 100% ۱۱۵۰۰ تومان +
ساندویچ سوپر همبرگر ناب همبرگر سر آشپز، سس خامه، ژامبون مرغ، قارچ، پنیر، سایر مخلفات ۱۴۵۰۰ تومان +
ساندویچ سوپر همبرگر ناب بدون خامه همبرگر سر آشپز، ژامبون مرغ، قارچ، پنیر، سایر مخلفات ۱۳۵۰۰ تومان +
ساندویچ ژامبون گوشت تنوری (ساده) ۶۵۰۰ تومان +
ساندویچ ژامبون گوشت تنوری (با پنیر) ٧۰۰۰ تومان +
ساندویچ ژامبون مرغ تنوری (ساده) ۶۰۰۰ تومان +
ساندویچ ژامبون مرغ تنوری (با پنیر) ۶۵۰۰ تومان +
ساندویچ سالامی (ساده) ۵۵۰۰ تومان +
ساندویچ سالامی (با پنیر) ۶۰۰۰ تومان +
ساندویچ کوکتل (ساده) ۵۰۰۰ تومان +
ساندویچ کوکتل (با پنیر) ۵۵۰۰ تومان +
ساندویچ فیله مرغ (ساده) ٧۰۰۰ تومان +
ساندویچ فیله مرغ (با پنیر) ٧۵۰۰ تومان +
ساندویچ شنیسل مرغ (ساده) ۶۵۰۰ تومان +
ساندویچ شنیسل مرغ (با پنیر) ٧۰۰۰ تومان +
سایر
چیپس و پنیر رویال ٧۵۰۰ تومان +
چیپس و پنیر (ساده) ۵۰۰۰ تومان +
نان سیر دار ٢۵۰۰ تومان +
قارچ تنوری (ساده) ۵۰۰۰ تومان +
قارچ تنوری (ژامبون دار) ۵۵۰۰ تومان +
قارچ تنوری (گوشت چرخی) ۶۰۰۰ تومان +
قارچ سوخاری ۵۰۰۰ تومان +
سالاد فصل مخصوص ۵۰۰۰ تومان +
سالاد کاردینال (پاستا) ٢۰۰۰ تومان +
سالاد کاردینال سوپر ۴۵۰۰ تومان +
سالاد فصل ۳۰۰۰ تومان +
غذای ایرانی
قرمه نیشابوری گوشت گوسفندی ۴۵۰۰۰ تومان +
غذای پرسی
فیله مرغ (پرسی) ۱۰۰۰۰ تومان +
غذای فرنگی
بشقاب داغ ویژه 2x2 ژامبون گوشت و مرغ، گوشت چرخ کرده، سالامی ۱۴۵۰۰ تومان +
بشقاب داغ رست بیف ۱۴۵۰۰ تومان +
بشقاب داغ با گوشت چرخ کرده ۱۳۵۰۰ تومان +
بشقاب داغ با گوشت مرغ ۱٢۵۰۰ تومان +
فیله استریپس (4 تکه) نرمال ۱۴۵۰۰ تومان +
فیله استریپس (4 تکه) اسپایسی ۱۴۵۰۰ تومان +
لازانیا ۱۵۰۰۰ تومان +
پاستا گوشت ٢۵۰۰۰ تومان +
پاستا مرغ ۱۵۰۰۰ تومان +
نوشیدنی
نوشابه قوطی ۱۵۰۰ تومان +
نوشابه خانواده ٢۳۰۰ تومان +
دلستر قوطی ۱۵۰۰ تومان +
دوغ لیوانی ٧۰۰ تومان +
آب معدنی کوچک ۵۰۰ تومان +
آب معدنی کوچک ۵۰۰ تومان +
نوع رستوران فست فود
آدرس رستوان بلوار ملک آباد -نبش بزرگمهرجنوبی
زمان سرویس دهی ظهر از ساعت 11 الی 15-شب از ساعت 18 الی 24
حد اقل سفارش 15000 تومان
هزینه ارسال محاسبه در زمان تحویل
محدوده سرویس دهی
تا 50 درصد تخفیف سفارش اینترنتی غذا. دریافت آخرین تخفیف ها در صفحه اینستاگرام فودپیک
امکان ثبت سفارش غذا به صورت آنلاین از طریق وب سایت و اپلیکیشن موبایل با امکان پرداخت آنلاین
سفارش آنلاین غذا از بهترین رستوران ها
سفارش غذا از دیوان سفارش غذا از پیتزا توکا شعبه طرقبه سفارش غذا از کترینگ برکات سفارش غذا از کترینگ بهشت سفارش غذا از پیتزا 2 در 2 میدان حافظ سفارش غذا از کباب مخصوص عبدالهی
سفارش غذا از رستوران نارمک سفارش غذا از سی تو سفارش غذا از تهیه غذای ریخته گرزاده سفارش غذا از چاشنی سفارش غذا از غذای فرنگی فرنی سفارش غذا از کترینگ کارمانیک
سفارش غذا از آشپزخانه سلطانی سفارش غذا از پیتزا میتزا سفارش غذا از رستوران وحدت سفارش غذا از پیتزا توکا شعبه آزادشهر سفارش غذا از کترینگ شیشدیگ سفارش غذا از رستوران و کترینگ آندریا
سفارش غذا از پیتزا پادین سفارش غذا از غذای آماده سفیر سفارش غذا از ایستگاه پیراشکی سفارش غذا از یامی سفارش غذا از رستوران ملت سفارش غذا از پیتزا ژابیز
سفارش غذا از ناب فود سفارش غذا از خانه شاورما سفارش غذا از کترینگ اروین سفارش غذا از کترینگ توران سفارش غذا از کترینگ طهرانی سفارش غذا از پیتزا کارینا شعبه صیاد شیرازی
سفارش غذا از کترینگ بلوط نقره ای سفارش غذا از کترینگ آرین سفارش غذا از فست فود شهروز سفارش غذا از خانه پیتزا سفارش غذا از کافه غذا سفارش غذا از آراز
                      
تمامی اطلاعات اپلیکیشن سفارش غذا فودپیک از طریق رستوران ها ارائه می شود بنابراین مسئولیت اطلاعات ثبت شده ، منوی غذا ، قیمت ها ، کیفیت سرویس دهی رستوران و ... با رستوران مربوطه می باشد.
تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت و اپلیکیشن فود پیک متعلق به شرکت داده پردازی پویان می باشد.
هر گونه کپی برداری از محتوای وب سایت و اپلیکیشن موبایل ممنوع بوده و متخلف مورد پیگیر قانونی قرار خواهد گرفت.